ערכה לבדיקת חמץ

ואז, כשהבית כבר מצוחצח מהמסד עד לטפחות, מגיע ליל בדיקת חמץ. בעזרת נר עובר בעל הבית על כל מקום שיתכן שהיה בו חמץ ומחפש..

ערכה בדיקת חמץ מבית עמותת שק"ל כוללת נוסח בדיקת חמץ, יעה, נוצה ונר.